11 March, 2014

contoh surat keterangan kehilangan buku raportKOP SEKOLAH

==========================================================================
SURAT KETERANGAN KEHILANGAN


Yang bertandatangan di bawah ini Kepala MTs Negeri xxx Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa :

Nama                           : Fatihatul Umam
Tempat/ Tgl lahir         : Banyumas, 31 Desember 1994
Kelas                           : IX A
No Induk                      : 2649 / 9944735953
Keterangan                  : Lampiran Laporan Hasil belajar / LEGER

Bahwa siswa tersebut telah kehilangan Buku Laporan Hasil Belajar  MTs Negeri xxx
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dijadikan maklum dan digunakan sebagaimana mestinya


Patikraja, ............................. 20
Kepala Madrasah,Raden Kian Santang
NIP. XxxxxxDemikian contoh surat keterangan kehilangan buku raport. Semoga bermanfaatt......

No comments:

Post a Comment