21 March, 2014

Contoh surat panggilan orang tua / wali peserta didik / wali muridKOP SEKOLAH

==========================================================================

Nomor :  68/II/2012
Lamp.   : -
Perihal  : UNDANGAN WALI SISWA                                        
Kepada
                                                                                                    Yth. Wali Murid dari ................................
Kelas ..............
                                                                                                            MTs Negeri xxx
                                                                                                            Di – Tempat
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Alloh Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga kita masih di beri kekuatan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

Bersama ini kami mengharap kehadiran Bpk/lbu wali siswa dari .............................. kelas ......... dengan ketentuan sebagai berikut :

1.      Hari, tanggal                     : ................, ...  Februari 2012
2.      Waktu                               : 09:30 Wib
3.      Acara                               : Panggilan Orang Tua
4.      Tempat                             : Ruang Kepala MTs Negeri xxx
5.      Keterangan                       : Mohon untuk tidak mewakilkan

Demikian undangan kami kami, Atas perhatian dan kerjasama Bpk/Ibu/Sdr. Kami sampaikan terimakasih.

Wallohul muaffiq illa aqwamith thoriq.
Wasalamu’alaikum Wr. Wb

           Patikraja, ............................. 20
Kepala Madrasah,Raden Kian Santang
NIP. XxxxxxDemikian contoh surat panggilan orang tua / wali peserta didik / wali murid. Semoga bermanfaatt......

No comments:

Post a Comment